Hadeland Energi AS (org. nr. 985 993 858) har kontor på Jaren i Gran kommune. Gjennom 2023 ble det gjennomført utfisjonering til våre eiere av aktiva relatert til nettvirksomhet og strømsalg. Dette har redusert vår balanse. Selskapet forvalter fortsatt betydelige verdier gjennom investering i fiberbredbånd. Selskapet er uten egen operativ virksomhet.