Hadeland Energis visjon er:
Langsiktig eierskap i regional infrastruktur
Bidra til regional vekst

Forretningsideen til selskapet er å ha:
Fokus på forretningsmessig drift
Minoritetsposisjoner
Fokusert portefølje