Aksjonærer i selskapet Hadeland Energi:

Å Energi AS 49,0%

Gran kommune 34,0%

Jevnaker kommune 8,5%

Lunner kommune 8,5%Les mer om selskapet