Hadeland Energi AS (org. nr. 985 993 858) har kontor på Jaren i Gran kommune. Selskapet forvalter store verdier gjennom investeringer i el-nett, kraftomsetning og fiberbredbånd. Selskapet er uten egen operativ virksomhet.