Fiber1 AS

Fiber1 er et konsernuavhengig selskap som ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom Hadeland og Ringerike Bredbånd og Lier Fibernett.

Glitre Energi Marked AS

Glitre Energi Marked er et kraftomsetningsselskap i Glitre Energi-konsernet som som ble etablert i 2015 etter en fusjon mellom EB Strøm, Lier Strøm og Hadeland Energi Strøm.

Glitre Energi Nett AS

Glitre Energi Nett er et nettselskap i Glitre Energi-konsernet som ble etablert i 2015 etter fusjon mellom EB Nett, Lier Nett og Hadeland EnergiNett.